Super Moon

Super Moon คือ เหตุการที่พระจันทร์โคจรมาใกล้โลกของเรามากที่สุด

วันนี้เป็นวันสำคัญทางดาราศาสตร์อีกวันหนึ่ง ซึ่งคือวันSuper Moon

เป็นวันที่ดวงจันทร์โคจรมาใกล้โลก ครั้งนี้ครงรอบ19ปี

ผลคือจะทำให้เราเห็นดวงจันทร์ได้ใหญ่ขึ้น สว่างขึ้น

เห็นผิวบนดวงจันทร์ได้ชัดเจน

แต่ตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดเลย

เพราะเขาบอกว่าจะเห็นชัดกันก็ตอนตี2

รอกันบานแน่เลย อยากดูจัง

พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าอีก คงพลาดแล้วล่ะงานนี้

สุดท้าย…

พระจันทร์สวยจริงๆนะ…

..

Advertisements