พรอันสูงสุด (The Ultimate Gift)

เป็นหนังสือที่ทุกคนควรอ่าน ขอยกมือให้เลยว่า เป็นหนังสือที่ดีมากที่เคยอ่านในชีวิต


พรอันสูงสุด The Ultimate Gift
โดย จิม สโตวอลล์ : SIHM แปล

ภายในเล่มเป็นเรื่องราวของเจสัน ผู้ที่ได้รับมรดกร่วมพันล้านดอลล่า
แต่ปู่ของเขาเรด ไม่ได้ให้มรดกแก่เขาอย่างธรรมดา
แต่เขาได้สอนให้เจสัน รู้ถึงพรอันสูงสุดในชีวิต ที่คนรวยไม่เคยเจอ
พรของเขามีอะไรบ้าง ตามไปดู

จุดเริ่มต้น
การเดินทางอาจยาวนานหรือแสนสั้น
ทั้งหมดต้องเริ่มจากจุดแรก
คือ...ค้นพบตัวเอง

เสียงจากอดีต
ในที่สุดแล้ว
เราจะรู้จักคนคนหนึ่งก็เฉพาะ
เมื่อเขามีผลกระทบต่อคนอื่น

พรแห่งการงาน
คนที่รักการงานของตน
ย่อมไม่รู้สึกลำบากในการทำงาน

พรแห่งเงินตรา
เงินไม่ใช่อะไรอื่น
นอกจากเป็นเครื่องมือ
นับเป็นได้ทั้งพลังในทางที่ดี พลังในทางชั่ว
หรือไม่ก็เป็นเพียงสิ่งไร้สาระ

พรแห่งการมีเพื่อน
คนที่ร่ำรวยจริงๆ คือคนที่รวยเพื่อน ไม่ใช่รวยเงินทอง

พรแห่งการเรียนรู้
การศึกษา  คือการเดินทางที่ยาวนานชั่วชีวิต
จุดหมายปลายทางนั้นยืดยาวออกไปเท่าที่เราเดินทางไป

พรแห่งปัญหา
เราอาจหลีกเลี่ยงปัญหาได้โดยการฝึกตัดสินใจอย่างถูกต้อง
การตัดสินใจอย่างถูกต้องจะได้มา
ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์จากปัญหาชีวิต

พรแห่งครอบครัว
บางคนเกิดในครอบครัวที่เพียบพร้อม
แต่บางคนต้องค้นหาหรือสร้างครอบครัวขึ้นมา
การเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
คือ สมาชิกภาพที่ยากจะประเมิณค่าได้
ซึ่งเราไม่ต้องจ่ายสิ่งใด นอกจากความรัก

พรแห่งการหัวเราะ
การหัวเราะ คือ ยาวิเศษของจิตวิญญาณ
โบกเรายังต้องการยานี้อีกมาก

พรแห่งความฝัน
ความเชื่อศรัทธาเป็นทั้งหมดที่นักฝันต้องการ
เพื่อนที่จะมองเข้าไปเห็นอนาคต

พรแห่งการให้
ทางเดียวที่คุณจะได้อะไรมากขึ้นอย่างแท้จริงจากชีวิต
ก็คืออการให้บางส่วนในตัวคุณออกไป

พรแห่งความกตัญญู
ยามใดที่เราโหยหาอยากจะมีให้มากขึ้นในชีวิตของเรา
เราควรจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่
เมื่อรู้จักพอ เรามักจะพบว่าชีวิตของเรา
มีจนเต็มล้นอยู่แล้ว

พรแห่งชีวิตประจำวัน
แก่นท้องของชีวิตก็คือ เวลาทีละวันที่ต่อเนื่องกันไป
วันนี้ คือ วันที่สำคัญที่สุด !

พรแห่งความรัก
ความรัก คือ สมบัติที่เราไม่สามารถหาซื้อได้
ทางเดียวที่เราจะเก็บรักษารักไว้ได้
ก็คือ ต้องมอบรักให้คนอื่น

พรอันสูงสุด
ในที่สุด ชีวิตที่ใช้อย่างเต็มที่
ก็คือ พรอันสูงสุดนั่นเอง

สุดท้าย...
พรทุกข้อสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
อย่าลืมรำลึกเสมอ ว่า "เรากำลังทำอะไรอยู่"
Advertisements